Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012

Kazalo

119. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto, stran 262.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na nadaljevanju 11. seje dne 22. 12. 2011 na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto imenuje Občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto v naslednji sestavi:
predsednica:
Marjetica Žibert, roj. 1957, univ. dipl. pravnica, Novo mesto, Aškerčeva ulica 6,
namestnica predsednice:
Irena Matekovič, roj. 1974, univ. dipl. pravnica, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 104,
član:
Mirko Bilbija, roj. 1974, Novo mesto, Sokolska ulica 6,
namestnik člana:
Jacques Gros, roj. 1975, Novo mesto, Jakčeva ulica 9,
članica:
Saša Fabjan, roj. 1980, Stopiče 51/c,
namestnik članice:
Niko Marjanovič, roj. 1950, Stranska vas 1a,
članica:
Anja Žagar, roj. 1987, Birčna vas 56 A,
namestnik članice:
Veno Vranc, roj. 1975, Novo mesto, Cesta brigad 30.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-11/2011
Novo mesto, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.