Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011

Kazalo

1085. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, stran 3250.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvo okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/96 – ZmetD in 66/06 – odl. US), 3. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 56/96), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 5. redni seji dne 24. marca 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/07), se v 23. členu, 3. točki, v prvi alineji na koncu teksta zbriše pika ter doda; in potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka.
2. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2011
Škofljica, dne 24. marca 2011
Župan
Občina Škofljica
Ivan Jordan l.r.