Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3209. Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI)
3210. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)

MINISTRSTVA

3211. Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
3212. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o priznanjih policije
3237. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb

USTAVNO SODIŠČE

3213. Odločba o ugotovitvi, da sta prva in druga alineja 1. točke 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

3214. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3215. Sklep o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada
3216. Sklep o pravnih poslih, ki so lahko podlaga za prenos enote alternativnega vzajemnega sklada

OBČINE

Dobrepolje

3217. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Dobrepolje
3218. Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območju Občine Dobrepolje
3219. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2022 v Občini Dobrepolje

Jesenice

3220. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
3221. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
3222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1
3223. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
3224. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
3225. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
3226. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1
3227. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
3228. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
3229. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Mežica

3230. II. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2022
3231. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mežica

Miren-Kostanjevica

3232. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica

Slovenske Konjice

3233. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2022

Sodražica

3234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 2 Sodražica)

Šmarje pri Jelšah

3235. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
3236. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti