Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2714. Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022
2715. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
2716. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
2717. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
2718. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Odloki

2719. Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2

MINISTRSTVA

2690. Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Metliška črnina in vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Belokranjec
2691. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2692. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)
2693. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI)
2694. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK)
2695. Odredba o Programu promocije sektorja pridelave in predelave mleka za obdobje 2023–2025
2696. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine
2697. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Pomoč sektorju kmetijstva zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo, z notranjim trgom

BANKA SLOVENIJE

2698. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2699. Poročilo o gibanju plač za junij 2022
2700. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2022

OBČINE

Črnomelj

2701. Spremembe Statuta Občine Črnomelj

Hrpelje-Kozina

2702. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina

Kamnik

2703. Sklep o razveljavitvi Sklepa o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Krško

2704. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju mestne občine Krško

Loški Potok

2705. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Loški Potok

Murska Sobota

2706. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje KR2 »Za ogradi« v Krogu

Nova Gorica

2707. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji-jug

Piran

2708. Razpis volitev v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran

Prevalje

2709. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje

Radeče

2710. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče

Ribnica

2711. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica

Trebnje

2712. Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje – spremembe št. 5 (Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2723)

Železniki

2713. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

2720. Popravek Cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
2721. Popravek Cenika zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti