Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2017 z dne 15. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2017 z dne 15. 2. 2017, Kazalo


MINISTRSTVA

348. Pravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo
349. Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih
350. Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino
351. Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov

SODNI SVET

352. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in predsednika Okrajnega sodišča v Brežicah

OBČINE

Krško

353. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje kapucinskega samostana

POPRAVKI

354. Popravek Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
355. Popravek Sprememb Statuta Občine Žirovnica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Spremenjenega sporazuma o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (MSGKRS-1)

Ministrstvo za zunanje zadeve

2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Podgodbe o trgovini z orožjem za Republiko Slovenijo
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja
6. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o gospodarskem in tehničnem sodelovanju
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o gospodarskem sodelovanju
8. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjen z izmenjavo pisem 12. aprila 2005 med Republiko Slovenijo in Kajmanskimi otoki
9. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 19. novembra 2004 med Republiko Slovenijo in Jerseyjem
10. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 19. novembra 2004 med Republiko Slovenijo in Guernseyjem
11. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 19. novembra 2004 med Republiko Slovenijo in Otokom Man

Razglasni del

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost