Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2016 z dne 28. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2016 z dne 28. 1. 2016, Kazalo


MINISTRSTVA

202. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za etilometre

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

203. Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila za izvajanje statističnih raziskovanj pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov
204. Poročilo o gibanju plač za november 2015

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

205. Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja
206. Revalorizacija minimalne letne tarife

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

207. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas - Poljane
208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih

Ministrstvo za zunanje zadeve

2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o policijskem sodelovanju za Republiko Slovenijo in prenehanju veljavnosti Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o gospodarskem sodelovanju
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov
AAA Zlata odličnost