Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2015 z dne 8. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2015 z dne 8. 6. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1699. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

1678. Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
1679. Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države
1680. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2015

OBČINE

Dol pri Ljubljani

1681. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014
1682. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Dol pri Ljubljani
1683. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena

Dravograd

1684. Pravilnik o sofinanciranju (subvencioniranju) malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dravograd
1685. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Dravograd

Kočevje

1686. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Kočevje

Komen

1687. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2014
1688. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen
1689. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1690. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1691. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1692. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Koper

1693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Ljubno

1694. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljubno za programsko obdobje 2015–2020

Osilnica

1695. Sklep o spremembah Statuta Občine Osilnica
1696. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

1697. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trgovsko poslovni center Šmarje

Slovenske Konjice

1698. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017

POPRAVKI

1700. Popravek Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Rodine in Naklo
1701. Popravek Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Jankoviči in Bedenj

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti