Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4100. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T
4101. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Dani d. o. o. iz vrtine D-2/05
4102. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72
4103. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč
4104. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice
4105. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t
4106. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz vrtine G-4/70
4107. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o.
4108. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05
4109. Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav
4110. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
4111. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
4112. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017
4113. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev
4114. Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso
4115. Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o določitvi višine deleža, ki pripada državnemu proračunu za pokrivanje stroškov Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2005 iz naslova pobiranja davkov in drugih obveznih dajatev
4116. Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
4117. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
4118. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
4119. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
4120. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

Odloki

4121. Odlok o razglasitvi Obhodov kurentov za živo mojstrovino državnega pomena
4122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«

Sklepi

4123. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Kraljevine Belgije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

OBČINE

Ajdovščina

4128. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020

Koper

4124. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015
4125. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper
4126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper
4127. Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti