Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2014 z dne 31. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2014 z dne 31. 12. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4156. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4157. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro
4158. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro
4159. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Mechelenu
4160. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Mechelenu

MINISTRSTVA

4161. Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev
4162. Pravilnik o službeni oceni
4163. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vila Galja, ustanova za pomoč otrokom«
4164. Odločba o soglasju k spremembi imena in spremembi Ustanovitvenega akta Fundacije “Edvard Rusjan”

BANKA SLOVENIJE

4165. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2014

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4166. Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti

OBČINE

Borovnica

4167. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2015

Ljubljana

4168. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2015

Log-Dragomer

4169. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2015
4170. Sklep o začasnem financiranju Občine Log - Dragomer v obdobju januar–marec 2015

Mirna Peč

4171. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016

Novo mesto

4172. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar–marec 2015

Škofja Loka

4173. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce
4174. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2015

Šmartno pri Litiji

4175. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
4176. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji
4177. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov
4178. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Žužemberk

4179. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti