Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2015 z dne 5. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2015 z dne 5. 1. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

OBČINE

Brežice

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje – Kregarjeva ulica

Dobrepolje

3. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2015

Škocjan

7. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016
8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan (uradno prečiščeno besedilo-1)

Škofljica

9. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2016

Tabor

4. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2015

Tržič

5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tržič

Žalec

6. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (MKPNZND)
2. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP16)

Vlada Republike Slovenije

3. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (2013)
4. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev in konzulatov

Ministrstvo za zunanje zadeve

5. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju na področju kulture med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt

Razglasni del

Javni razpisi

Druge objave

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost