Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2907. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

OBČINE

Ajdovščina

2908. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina
2909. Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov
2910. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ajdovščina

Ilirska Bistrica

2911. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju oktober–december 2014

Moravske Toplice

2912. Sklep o imenovanju nadomestnega namestnika člana občinske volilne komisije

Novo mesto

2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
2914. Odredba o dopolnitvi Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

Puconci

2915. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2/2014
2916. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
2917. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci

Sevnica

2918. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014
2919. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
2920. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
2921. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

41. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o gospodarskem sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

42. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
43. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom
44. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o sodelovanju v turističnih sezonah
45. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o pomoči pri preskrbi s hrano, sklenjene 25. aprila 2012 v Londonu
46. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o uvajanju svetovnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo in/ali uporabljajo v/na cestnih vozilih, podpisanega 25. junija 1998 v Ženevi
47. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
48. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembah Konvencije med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti