Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2014 z dne 11. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2014 z dne 11. 2. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

290. Zakon o enotni ceni knjige (ZECK)
291. Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A)

Odloki

292. Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2013–2017 (OdPVRPŠJ13–17)

USTAVNO SODIŠČE

293. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena ter tretjega in četrtega odstavka 28. člena Zakona o davku na nepremičnine

OBČINE

Metlika

294. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

Rogaška Slatina

295. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
296. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

297. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

298. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju in varstvu okolja v Občini Sevnica
299. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica
300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tišina

301. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2014

Železniki

302. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki

POPRAVKI

303. Popravek zaporednih številk objavljenih aktov v neuradni HTML obliki

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

2. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izmenjavi izvedbenih informacij in nadzorovanju izpolnjevanja obveznosti namenske uporabe posameznih vrst proizvodov, ki imajo vojaško namembnost
3. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike službenih potnih listov
4. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt

Ministrstvo za zunanje zadeve

5. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo
6. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov
7. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije o izročanju krivcev med Srbijo in Švico iz leta 1887 v odnosih med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo

Razglasni del

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti