Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

32. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
33. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja
34. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009
35. Uredba o spremembah Uredbe o zelenem javnem naročanju
36. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti

Sklepi

37. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višini prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije

MINISTRSTVA

38. Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev

OBČINE

Bovec

39. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
40. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec

Dobje

41. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2011

Lendava

42. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava

Ljubljana

43. Odlok o proračunu Mestne Občine Ljubljana za leto 2014

Oplotnica

44. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica
45. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica

Razkrižje

46. Odlok o občinskih cestah v Občini Razkrižje

Ribnica

47. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8
48. Pravilnik o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Ribnica
49. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica

Škofja Loka

50. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofja Loka
51. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013
52. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2014

Vipava

53. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava ter na turističnem območju Smaragdne poti

Zagorje ob Savi

54. Odlok o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge (uradno prečiščeno besedilo (UPB1))

POPRAVKI

55. Popravek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013
56. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Jesenice

PREKLICI

57. Preklic objave Sklepa o uskladitvi cen programov vzgoje in varstva v Osnovni šoli Log - Dragomer, Enota Vrtec Log - Dragomer
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti