Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3205. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
3224. Uredba o spremembi Uredbe o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

MINISTRSTVA

3206. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
3207. Odredba o veljavnosti revidiranega poglavja Evropske farmakopeje Zmanjšanje tveganja za prenos povzročiteljev živalske spongiformne encefalopatije z zdravili za uporabo v humani in veterinarski medicini (5.2.8)
3208. Odredba o izdaji Tretje izdaje Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 3.0

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3209. Poročilo o gibanju plač za julij 2011

OBČINE

Beltinci

3210. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Beltinci
3211. Obvezna razlaga druge in pete alineje drugega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci

Dobrna

3212. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Mirna Peč

3213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 – 1. rebalans 2011
3214. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 1. rebalans 2012
3215. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč
3216. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Mirna Peč
3217. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Mirna Peč
3218. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Železniki

3219. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Železniki
3220. Odlok o razglasitvi Studeno – Kozolca toplarja (EŠD 6022) za kulturni spomenik lokalnega pomena
3221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik
3222. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javne kanalizacije v Občini Železniki
3223. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti