Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3286. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
3287. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009

MINISTRSTVA

3288. Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov v pravosodnih organih
3289. Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij ter razlag in pojasnil
3290. Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva
3291. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij
3292. Odredba o izdaji Četrtega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji
3293. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici
3294. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06)
3326. Pravilnik o polharski dovolilnici

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3295. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3296. Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

OBČINE

Divača

3297. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3298. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2009
3299. Sklep o brezplačni odsvojitvi nepremičnin
3300. Sklep o brezplačni odsvojitvi nepremičnin

Kranj

3301. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 492, k.o. Breg ob Savi
3302. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 253/34, k.o. Kokrica
3303. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 253/35, k.o. Kokrica
3304. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 149/2, k.o. Čirče
3305. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 159/21, k.o. Čirče
3306. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 991/4, k.o. Kranj
3307. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Logatec

3308. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2009

Naklo

3309. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo

Podčetrtek

3310. Spremembe Statuta Občine Podčetrtek
3311. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009

Poljčane

3312. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009
3313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju športnih objektov v Občini Poljčane
3314. Sklep o sprejetju letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2009
3315. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Poljčane
3316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3317. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

3318. Odlok o komunalnih taksah v Občini Semič
3319. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Semič
3320. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3321. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3322. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofja Loka

3323. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče
3324. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev osnovne plače

Vitanje

3325. Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta center Vitanje

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

70. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

Ministrstvo za zunanje zadeve

71. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko ter Administrativnega dogovora o izvajanju Konvencije o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko
72. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o izmenjavi in vzajemnem varovanju tajnih podatkov
73. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore
74. Obvestilo o začetku veljavnosti spremembe Ustave, Konvencije in Splošnih pravil Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti