Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2009 z dne 31. 7. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2919. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu

MINISTRSTVA

2920. Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
2921. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
2922. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci
2923. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2924. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1)

OBČINE

Mirna Peč

2925. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost