Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5214. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
5215. Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško

Sklepi

5216. Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
5217. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2010

Drugi akti

5218. Odločba o imenovanju Edit Novak za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
5219. Odločba o imenovanju Leona Petrevčiča za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

5201. Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2009
5202. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2009
5203. Pravilnik o obliki in načinu dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
5204. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2009
5205. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
5206. Pravilnik o varovanju ogroženih delavcev policije
5207. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode
5208. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
5209. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
5210. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
5220. Pravilnik o varstvu gozdov

OBČINE

Braslovče

5211. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

Cerknica

5212. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2010

Jesenice

5221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
5222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice

Šmarješke Toplice

5223. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009

Žiri

5213. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti