Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 9. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 9. 2. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

311. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije

MINISTRSTVA

312. Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda
313. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
314. Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
315. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
316. Pravilnik o spremembah Pravilnika o krmi za posebne prehranske namene
317. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco
318. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
336. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

319. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

320. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Žirovnica
321. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Novo mesto
322. Najnižje osnovne plače v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 1. 2009

OBČINE

Brežice

323. Statut Občine Brežice

Jesenice

324. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljutomer

325. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Loški Potok

326. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev

Nova Gorica

327. Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

Ptuj

328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Rogašovci

329. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2009
330. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
331. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci
332. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci

Slovenske Konjice

333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice
334. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Slovenske Konjice
335. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Slovenske Konjice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti