Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

3664. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
3665. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
3666. Navodilo o spremembah Navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3667. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu
3668. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3669. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti

OBČINE

Divača

3670. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Divača za obdobje 2008–2013
3671. Sklep o znižanju prispevka staršev za program predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Sežana
3672. Sklep o dopolnitvi letnega načrta prodaje, pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2008

Dobrovnik

3673. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 21. 9. 2008

Laško

3674. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008
3675. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008
3676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009

Ljubljana

3677. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede

Miren-Kostanjevica

3678. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ostrog v Mirnu

Murska Sobota

3679. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Novo mesto

3680. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Romsko naselje Poganški vrh

Oplotnica

3681. Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva

Slovenska Bistrica

3682. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Šmarje pri Jelšah

3683. Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka za posamezno občino in/ali območje Obsotelja in Kozjanskega

POPRAVKI

3684. Popravek Pravilnika o obrazcu zapisnika prvega pravnega nasveta
3685. Popravek Pravilnika o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta
3686. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del naselja Stranice v Občini Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti