Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2008 z dne 2. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2008 z dne 2. 6. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2265. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-B)

Sklepi

2266. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2267. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2268. Sklep o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
2269. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
2270. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2271. Uredba o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev
2272. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov

MINISTRSTVA

2273. Pravilnik o registru političnih strank in o obrazcu ustanovne izjave
2274. Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih
2275. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2276. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2277. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o vodenju, pogojih za vpis in javni dostopnosti registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov
2278. Tarifa o taksah in nadomestilih

OBČINE

Dravograd

2279. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2007

Gornji Petrovci

2280. Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Gornji Petrovci

Kamnik

2281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2007
2282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom

Kostanjevica na Krki

2283. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Nova Gorica

2284. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

2285. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008

Oplotnica

2286. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
2287. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici

Osilnica

2288. Poslovnik Občinskega sveta Občine Osilnica
2289. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2007

Slovenj Gradec

2290. Odlok o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadki
2291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
2292. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec
2293. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec

Šmartno pri Litiji

2294. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vpisu učencev v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših dosežkov« v Občini Šmartno pri Litiji

Štore

2295. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti