Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2006 z dne 26. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2006 z dne 26. 1. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

296. Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB3)
297. Avtentična razlaga prvega stavka četrtega odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05 – ZZVZZ-H) – ORZZavar62

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

2. Sklep o objavi Skupnega pravilnika po Madridskem Aranžmaju o mednarodnem registriranju znamk in Protokolu k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk

Ministrstvo za zunanje zadeve

3. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom
4. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Socialistične republike Romunije o carinskem sodelovanju
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru
6. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Nizozemsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja s protokolom
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno solidarnost Romunije
8. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o trajnem odstopu kontingenta Republike Slovenije v višini 800 delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo iz 1988. in 1991. leta v korist Bosne in Hercegovine in o pogojih koriščenja trajno odstopljenega kontingenta
9. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
10. Obvestilo o začetku veljavnosti Finančne pogodba med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko

Popravki

11. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD