Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2006 z dne 26. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2006 z dne 26. 1. 2006

Kazalo

297. Avtentična razlaga prvega stavka četrtega odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05 – ZZVZZ-H) – ORZZavar62, stran 818.

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. januarja 2006 sprejel
A V T E N T I Č N O R A Z L A G O
prvega stavka četrtega odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05 – ZZVZZ-H) – ORZZavar62
v naslednjem besedilu:
"Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor se šteje kot obvezen pogoj za začetek in izvedbo postopka preoblikovanja družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo.".
 
Številka: 460-01/99-06/22
Ljubljana, dne 25. januarja 2006
EPA 685-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.