Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3706. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3707. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3708. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3709. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

3710. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državnih cest
3711. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste

MINISTRSTVA

3712. Pravilnik o stroških v upravnem postopku
3713. Pravilnik o evidencah, ki jih vodi ministrstvo za notranje zadeve na področju eksplozivov
3714. Pravilnik o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah
3715. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3716. Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji
3717. Akt o začasni razglasitvi Stadiona za Bežigradom v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
3718. Akt o začasni razglasitvi Palače Kolizej v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3719. Sklep o dopolnitvah sklepa o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
3720. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja

OBČINE

Cankova

3721. Statut Javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o.

Cerknica

3722. Program priprave za občinski lokacijski načrt »Industrijsko-poslovna cona Podskrajnik – II«

Kobarid

3723. Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra

Kočevje

3724. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Ljubno

3725. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2005
3726. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
3727. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Ljubno

Medvode

3728. Odlok o razglasitvi rojstne hiše Jakoba Aljaža za kulturni spomenik lokalnega pomena
3729. Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
3730. Dopolnitve Statuta Občine Medvode

Mislinja

3732. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
3733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih prometnih površinah in o ureditvi cestnega prometa v Občini Mislinja
3734. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Novo mesto

3731. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dolnjo Težko Vodo (od km 4.407 do km 4.900)

Pivka

3735. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Polzela

3736. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poligon
3737. Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta Nad avtocesto

Sežana

3738. Program priprave sprememb odloka o urbanistični zasnovi mesta Sežana in sprememb odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb- 08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z- 07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11)

Slovenska Bistrica

3739. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Žmitek in Močnik v Črešnjevcu

Šentjur pri Celju

3740. Program priprave lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec (Š47 – stanovanjska cona pod gozdom)
3741. Program priprave spremembe zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (skrajšani postopek)

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

46. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno solidarnost Romunije
47. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o nabavi in vzajemnih storitvah med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o razvoju gospodarskega, industrijskega in tehničnega sodelovanja
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zaposlovanju družinskih članov uslužbencev diplomatskih predstavništev ali konzulatov
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o vzajemnem varovanju tajnih podatkov
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varstvo Republike Moldove
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Upravnega dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Republike Avstrije o praktičnih načinih lažjega izvajanja Uredbe Sveta (ES), št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti