Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4394. Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD)
4395. Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)
4396. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-B)
4397. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-B)
4398. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-A)
4399. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK-A)
4400. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-A)
4401. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-G)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4402. Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
4403.  Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 150-letnici rojstva pesnika Antona Aškerca
4404. Uredba o spremembah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca
4405. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za opravljanje obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja

Odloki

4406. Odlok o spremembi Odloka o odprtju Konzulata v Kijevu

Sklepi

4407. Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja

MINISTRSTVA

4408. Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
4409. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
4422. Pravilnik o spremembi Pravilnika o označbi geografskega porekla Kostelska rakija
4423. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
4424. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2005

USTAVNO SODIŠČE

4410. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
4411. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

SODNI SVET

4412. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
4413. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
4414. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4415. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 2005

OBČINE

Loški Potok

4416. Pravilnik o računovodstvu
4417. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Loški Potok
4418. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
4419. Letni program športa Občine Loški Potok za leto 2006

Medvode

4420. Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 13/4-2 Dragočajna

Tržič

4421. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti