Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2004 z dne 25. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2004 z dne 25. 10. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4757. Odlok o pomilostitvi

MINISTRSTVA

4758. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove "Mednarodna ustanova - Forum slovanskih kultur"

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4759. Statut Univerze v Mariboru
4760. Poročilo o gibanju plač za avgust 2004

OBČINE

Kidričevo

4761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2004

Ljubljana

4762. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja CO 5/9 Elektro Ljubljana

Loški Potok

4763. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok - dopolnitev 2003

Šalovci

4764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2004
4765. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci

Šempeter-Vrtojba

4766. Poslovnik Občinskega sveta občine Šempeter-Vrtojba

Šmarje pri Jelšah

4767. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah
4768. Sklep o delitvi premoženja Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah

Trebnje

4769. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2003
4770. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2004
4771. Odlok o lokacijskem načrtu "Roje-Mirna"
4772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
4773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog

Veržej

4774. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Veržej
4775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej

Zagorje ob Savi

4776. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za gradnjo kolektorja odpadnih vod Kisovec in Zagorje in centralne čistilne naprave Zagorje
4777. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za gradnjo kolektorja odpadnih vod in centralne čistilne naprave Izlake
4778. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Rudnik-Toplice v Zagorju ob Savi
4779. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del Občine Zagorje ob Savi PUP1-Podkum in PUP2
4780. Program priprave sprememb ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Toplice v Zagorju
4781. Program priprave lokacijskega načrta za območje "Kogovškovega Travnika" v Zagorju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti