Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2002 z dne 27. 12. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5622. Uredba o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
5623. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
5624. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
5625. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter začasni uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega odbora sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o Protokolu B k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5626. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni uporabi dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 3 o pravilih o poreklu blaga
5627. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ter začasni uporabi dodatnega Protokola št. 2 o spremembi Protokola 3 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja
5628. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na industrijske izdelke ter začasni uporabi dodatnega protokola št. 2 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

OBČINE

Ajdovščina

5629. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v letu 2003
5630. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5631. Poročilo o izidu volitev župana Občine Ajdovščina
5632. Poročilo o izidu volitev župana Občine Ajdovščina v drugem krogu
5633. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Ajdovščina

Bistrica ob Sotli

5634. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Bistrica ob Sotli
5635. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli

Braslovče

5636. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2003

Celje

5639. Ugotovitev, da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata
5640. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
5641. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Cerkvenjak

5637. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2003
5638. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Cerkvenjak

Črenšovci

5642. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003

Dobje

5643. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnil prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobje za obdobje 1986-2000

Gorenja vas-Poljane

5644. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003
5645. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev iz proračuna občine za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest na območju Občine Gorenja vas - Poljane
5646. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Gorenja vas - Poljane
5647. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane
5648. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

5649. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003

Kamnik

5650. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik

Kidričevo

5651. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kidričevo
5652. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
5653. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah

Križevci

5654. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Križevci v letu 2003

Krško

5655. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990
5656. Odlok o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško
5657. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško za leto 2002

Laško

5658. Odlok o lokacijskem načrtu za kolektor Laško čistilna naprava Rimske Toplice
5659. Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Laško
5681. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško

Litija

5660. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta občine Litija

Loški Potok

5661. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2003

Majšperk

5662. Poročilo o izidu volitev župana Občine Majšperk
5663. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Majšperk
5664. Poročilo o izidu volitev članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce

Podčetrtek

5665. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2003

Postojna

5666. Poročilo Občinske volilne komisije občine Postojna o izidu volitev župana Občine Postojna
5667. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Postojna
5668. Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna

Rogatec

5669. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Rogatec za leto 2003

Šalovci

5670. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2003

Šentjur pri Celju

5682. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000

Škocjan

5671. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2002
5672. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Škocjan v letu 2003
5673. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan - dopolnitev 1999/2000

Škofja Loka

5674. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za potrebe kmetijske dejavnosti - dopolnitev 2002

Šmartno pri Litiji

5675. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji

Tabor

5676. Poročilo o izidu rednih volitev drugega kroga za župana Občine Tabor
5677. Poročilo o izidu rednih volitev za člane sveta Občine Tabor

Velika Polana

5678. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2003

Železniki

5679. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2003
5680. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti