Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2000 z dne 24. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2000 z dne 24. 10. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4114. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bosni in Hercegovini
4115. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem
4116. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Koreji
4117. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
4118. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
4119. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
4120. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji
4121. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
4122. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turkmenistanu
4123. Ukaz o odpoklicu veleposlanice - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
4124. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Argentini
4125. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
4126. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
4127. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji
4128. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
4129. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4130. Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor

OBČINE

Brezovica

4132. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica

Grad

4133. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Grad

Kočevje

4134. Sporazum o razdelitvi skupnega premoženja občin Kočevje in Kostel

Komen

4135. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komen

Kozje

4136. Odlok o simbolih Občine Kozje
4137. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kozje
4138. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kozje
4139. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
4140. Statutarni sklep Občinskega sveta občine Kozje

Krško

4141. Statut Občine Krško

Lendava

4142. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pince
4143. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Pince o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pince, dne 15. 10. 2000

Ljubljana

4131. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje (za območja urejanja ŠS 6/2 Gunclje, ŠS 6/11 Gunclje, ŠI 6/1 Turboinštitut, ŠR 6/2 RC Gunclje in ŠR 6/1 RC Šentvid)

Polzela

4144. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
4145. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 za območje Občine Polzela
4146. Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov

Žalec

4147. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Žalec
AAA Zlata odličnost