Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2000 z dne 31. 3. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1391. Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka
1392. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
1393. Uredba o spremembi uredbe o določitvi prehodov za obmejni promet in kmetijskih prehodnih mest, na katerih kontrolo prehajanja čez državno mejo opravljajo carinski organi
1394. Uredba o spremembi uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
1395. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora-Bič
1396. Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev
1397. Uredba o določitvi mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški promet Pavličevo sedlo
1398. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Sklepi

1306. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kneževini Monako
1307. Sklep o postavitvi častnega konzula v Kneževini Monako
1308. Sklep o odprtju Kulturno-informativnega centra Urada za pospeševanje sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Črno goro s sedežem v Podgorici
1309. Sklep o soglasju k imenovanju gospe Nine Remec Šelih za častno generalno konzulko Kraljevine Danske v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

1310. Odredba o spremembi odredbe o določitvi in uporabi klicnih znakov v okviru 3. svetovnega prvenstva radioamaterjev WRTC - 2000
1311. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd
1312. Pravilnik o avtobusnih voznih redih
1313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
1314. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domače in divje perutnine iz določenih regij v Republiki Italiji
1315. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti (dopolnitev)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1316. Sklep o potrditvi učbenika CNC odrezovalni stroji
1317. Sklep o potrditvi računalniškega programa Prehrana 2000
1318. Sklep o potrditvi učbenika Trdnost
1319. Sklep o potrditvi učbenika Tehnološke osnove proizvodnje kruha
1320. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ZVEZDICE ZLATE; Berilo za prvi razred osemletne osnovne šole
1321. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo UČIM SE PISATI IN BRATI 1, delovni zvezek za slovenski jezik 1
1322. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo UČIM SE PISATI IN BRATI 2, delovni zvezek za slovenski jezik 2
1323. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN DELO, učbenik za 5. razred
1324. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN DELO, delovni zvezek za 5. razred osnovne šole
1325. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN DELO, delovni zvezek za 6. razred osnovne šole
1326. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN DELO, učbenik za 6. razred
1327. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN DELO, učbenik za 7. razred
1328. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN DELO, učbenik za tehnično vzgojo v 8. razredu osnovne šole
1329. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN DELO, delovni listi za tehnično vzgojo v 8. razredu osnovne šole
1330. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, učbenik za 8. razred
1331. Sklep o potrditvi učbenika ATLAS SLOVENIJE ZA ŠOLO IN DOM
1332. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM. Priročnik za učitelje pri pouku spoznavanja okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole
1333. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo DOBER DAN, ŽIVLJENJE
1334. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ETIKA IN DRUŽBA 7, za 7. razred devetletne osnovne šole
1335. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ETIKA IN DRUŽBA 8, za 8. razred devetletne osnovne šole
1336. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, Geografija za 7. razred devetletne osnovne šole
1337. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, Geografija za 7. razred devetletne osnovne šole
1338. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GEOGRAFIJA 7, delovni zvezek za 7. razred devetletne osnovne šole
1339. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole
1340. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole
1341. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GEOGRAFIJA 8, Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole
1342. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GEOGRAFIJA 8, Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole
1343. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo WEGWEISER 1
1344. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo WEGWEISER 1
1345. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MOJA PRVA FIZIKA 1, fizika za 8. razred devetletne osnovne šole
1346. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1
1347. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole KEMIJA 2000
1348. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole KEMIJA 2000
1349. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SVET SNOVI, Učbenik kemije za strokovne in poklicne šole (Naslov izvirnika The Material World)
1350. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA 1, Geometrija v ravnini
1351. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA ZA 2. LETNIK, Kompleksna števila. Eksponentna funkcija in logaritem. Merjenje v geometriji
1352. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA ZA 2. LETNIK, Vektorji. Potence in koreni. Kvadratna funkcija
1353. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OD PIRAMID DO KAOSA, matematika za 2. letnik tehniških in drugih strokovnih šol
1354. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA Zaporedja
1355. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA, Kombinatorika. Verjetnostni račun. Statistika
1356. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA 4, Odvod. Integral
1357. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole POTOVANJE BESED, Književnost 4
1358. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SODOBNA ZGODOVINA, zgodovina za 4. letnik gimnazij
1359. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEOGRAFIJA EVROPE
1360. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEOGRAFIJA EVROPE
1361. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo MOJ SLOVAR
1362. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo SLOVENSKO SLOVSTVO SKOZI STOLETJA
1363. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1364. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1365. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo DELOVNI LISTI ZA PRIPRAVO NA SKUPINSKO PREVERJANJE ZNANJA MATEMATIKE
1366. Sklep o potrditvi učnega sredstva za srednje šole SVET SNOVI, Učbenik kemije za strokovne in poklicne šole (Naslov izvirnika The Material World)
1367. Sklep o potrditvi učnega sredstva za srednje šole 2O ali O2
1368. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo SISTEM ŽIVALI
1369. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo SISTEM ŽIVIH BITIJ
1370. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVA SVETOVNA VOJNA
1371. Sklep o potrditvi učnega sredstva DRUGA SVETOVNA VOJNA
1372. Sklep o potrditvi učnega sredstva ABC UMETNOSTNE ZGODOVINE
1373. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo VAJE IN KONTROLNE NALOGE ZA PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1374. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo VAJE IN KONTROLNE NALOGE ZA PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1375. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo VAJE IN KONTROLNE NALOGE ZA PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1376. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo VAJE IN KONTROLNE NALOGE ZA PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1377. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo "Prve stave"
1378. Poročilo o prodaji 6. serije igre Hitra srečka
1379. Datum nastopa in dela notarja

OBČINE

Brežice

1380. Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "nadomestnih parcel" Občine Brežice ob izgradnji AC Krška vas-Obrežje

Cerkvenjak

1381. Odlok o zaključnem računu Občine Cerkvenjak za leto 1999
1382. Odlok o priznanjih Občine Cerkvenjak
1383. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1384. Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Cerkvenjak

Hrpelje-Kozina

1385. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2000

Medvode

1386. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2000
1387. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za odmero davka od premoženja

Slovenska Bistrica

1388. Poslovnik Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica

Sveti Jurij ob Ščavnici

1389. Statut Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Vojnik

1390. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za poslovni center Arclin
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti