Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999, Kazalo


DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3218. Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije
3219. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 1
3220. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 2
3221. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽIVIM V SLOVENIJI, DELOVNI ZVEZEK ZA GEOGRAFIJO ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
3222. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ETIKA IN DRUŽBA ZA SEDMI RAZRED
3223. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ETIKA IN DRUŽBA ZA OSMI RAZRED
3224. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom ŠTEJEM IN RAČUNAM DO 1000
3225. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. OSZTÁLYA ÉS A 11 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
3226. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti IRODALOM MUNKAFÜZET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. OSZTÁLYA ÉS A 11 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
3227. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti OLVASÓNAPLÓ 5. OSZTÁLYA
3228. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti FOGALMAZÁS FELADATGYEJTEMÉNY 5. OSZTÁLY
3229. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti NYELVTAN – HELYESÍRÁS MUNKA TANKÖNYV 5. OSZTÁLYA
3230. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZETEK, 5. OSZTÁLY
3231. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6. OSZTÁLYA ÉS A 12 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
3232. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti IRODALOM MUNKAFÜZET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6. OSZTÁLYA ÉS A 12 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
3233. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti OLVASÓNAPLÓ 6. OSZTÁLYA
3234. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti FOGALMAZÁS FELADATGYUJTEMÉNY 6. OSZTÁLY
3235. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti NYELVTAN – HELYESÍRÁS MUNKA TANKÖNYV 6. OSZTÁLYA
3236. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti HELYESÍRÁSI GYAKORLÓ, 6. OSZTÁLY
3237. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. OSZTÁLYA ÉS A 13 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
3238. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti IRODALOM MUNKAFÜZET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. OSZTÁLYA ÉS A 13 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
3239. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti OLVASÓNAPLÓ 7. OSZTÁLYA
3240. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti FOGALMAZÁS FELADATGYUJTEMÉNY 7. OSZTÁLY
3241. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti ANYANYELVI MUNKATANKÖNYV 7. OSZTÁLY
3242. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZETEK 7. OSZTÁLY
3243. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti IRODALOM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. OSZTÁLYA ÉS A 14 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
3244. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti IRODALOM MUNKAFÜZET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. OSZTÁLYA ÉS A 14 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
3245. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti OLVASÓNAPLÓ 8. OSZTÁLYA
3246. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti FOGALMAZÁS FELADATGYUJTEMÉNY 8. OSZTÁLY
3247. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti ANYANYELVI MUNKATANKÖNYV 8. OSZTÁLY
3248. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo za šolstvo narodnosti HELYESÍRÁSI GYAKORLÓFÜZETEK 8. OSZTÁLY
3249. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET ŠTEVIL
3250. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET ŠTEVIL
3251. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRVA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, DELOVNI ZVEZEK
3252. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo UN, DUE, TRE
3253. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRESEČIŠČE ZA 7. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
3254. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRESEČIŠČE. OBDELAVA PODATKOV. UVOD V STATISTIKO
3255. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
3256. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA ZA SEDMI RAZRED
3257. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7
3258. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo za šolstvo narodnosti ABC – HÁZ ÁBÉCÉSKÖNYV, 1. OSZTÁLY
3259. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo za šolstvo narodnosti LEXI ISKOLÁS LESZ, ISKOLA-ELSKÉSZÍTS MESETANKÖNVY 6-7 ÉVESEKNEK
3260. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo za šolstvo narodnosti ÉN IS TUDOK BESZÉLNI 1, MUNKATANKÖNVY A BESZÉDJAVÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÁMÁRA
3261. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE
3262. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA ZA 4. LETNIK TEHNIŠKIH ŠOL IN GIMNAZIJ
3263. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 3
3264. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole A SHOWER OF SPARKS
3265. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole FUNKENREGEN
3266. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MOMENT MAL! Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Lehrbuch 2
3267. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MOMENT MAL! Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch 2
3268. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGODOVINA 3, učbenik za 3. letnik gimnazije
3269. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NARAVOSLOVJE-KEMIJA
3270. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole CELICA ZA STROKOVNE IN TEHNIŠKE GIMNAZIJE
3271. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole EKOLOGIJA ZA STROKOVNE IN TEHNIŠKE GIMNAZIJE
3272. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole DRUŽBOSLOVJE
3273. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole DRUŽBOSLOVJE – Zgodovina
3274. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole DRUŽBOSLOVJE – Geografija
3275. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole DRUŽBOSLOVJE – Državljanska kultura
3276. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE
3277. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole Družboslovje – GEOGRAFIJA
3278. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SOCIOLOGIJA – DELOVNI ZVEZEK ZA PRIPRAVO NA MATURO
3279. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo RAZISKUJEMO SKUPAJ 5, RAZISKUJEMO IN PRIMERJAMO EMONO IN POMPEJE
3280. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo ZGODOVINSKI ČASOVNI TRAK
3281. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo SVET MATEMATIKE, MATEMATIČNE VAJE ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK
3282. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo PRESEČIŠČE. OBDELAVA PODATKOV. UVOD V STATISTIKO
3283. Sklep o potrditvi učnega sredstva v srednjih šolah NARAVOSLOVJE-KEMIJA, NAVODILA ZA VAJE
3284. Sklep o potrditvi učnega sredstva za glasbeno šolo (Z)GODBICE ZA FLAVTO IN KLAVIR
3285. Sklep o potrditvi učnega sredstva za glasbeno šolo DROBTINICE – 19 SKLADBIC ZA KLAVIR
3286. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo ŽIVETI S TEHNOLOGIJO – ROBOTIKA
3287. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo SVET ŠTEVIL
3288. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo 101 IZDELEK IZ PAPIRJA, Priročnik za ustvarjanje iz papirja, kartona in lepenke – v šoli in doma
3289. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo za šolstvo narodnosti ABC – HÁZ TANÍTÓI KÉZIKÖNYV
3290. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo za šolstvo narodnosti A MEGKÉSETTBESZÉDFEJLSDÉS TERÁPIÁ
3291. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo PRESEČIŠČE. REŠITVE NALOG ZA 7. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
3292. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo RAZISKUJEMO SKUPAJ 1, ZGODBA O PRETEKLOSTI
3293. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo RAZISKUJEMO SKUPAJ 2, BUČKO ODKRIVA PRAZGODOVINO
3294. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo RAZISKUJEMO SKUPAJ 3, PRVE CIVILIZACIJE KOT NAS ZANIMAJO
3295. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo RAZISKUJEMO SKUPAJ 4, LJUBOMIR RAZISKUJE S KRONOSOM V ANTIČNI GRČIJI
3296. Sklep o dopolnitvi besedila sklepov
3297. Sklep o spremembi besedil sklepov
3298. Pravilnik o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

OBČINE

Beltinci

3300. Odlok o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih

Brezovica

3301. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 1998

Brežice

3302. Sklep o javni razgrnitvi osnutka novelacije zazidalnega načrta Trnje Brežice (ZN Tr)

Celje

3303. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje
3304. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje

Cerkvenjak

3305. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 1999
3306. Odlok o občinskem prazniku
3307. Odlok o grbu in zastavi Občine Cerkvenjak
3308. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
3309. Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo
3310. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerkvenjak

Dobrna

3311. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 1999
3312. Odlok o spremembah organiziranosti javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik

Gornji Petrovci

3313. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

3314. Ureditveni načrt "Pri Bambiču", Grosuplje
3315. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje v letu 1999

Hodoš

3316. Poslovnik Občinskega sveta občine Hodoš

Idrija

3317. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka UN Rožna ulica–Gasa v Idriji
3318. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Suhi potok v Črnem Vrhu nad Idrijo
3319. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Idrija, za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3320. Pravilnik o označbi porekla blaga "Idrijska čipka"

Ig

3321. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Komen

3322. Poslovnik Občinskega sveta občine Komen

Kranj

3323. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Kranj"

Kuzma

3324. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1998

Lendava

3325. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1998
3326. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 1999

Litija

3327. Poslovnik Nadzornega odbora občine Litija

Ljubljana

3299. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljutomer

3328. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 1999
3329. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ljutomer
3330. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
3331. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas
3332. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
3333. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja
3334. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer
3335. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
3336. Sklep o spremembi sklepa o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 1999
3337. Program priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990

Moravske Toplice

3338. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Turistično naselje Podov"

Mozirje

3339. Sklep o izvzemu nepremičnin v splošni rabi
3340. Sklep o izvzemu nepremičnin v splošni rabi

Oplotnica

3341. Odlok o organizaciji Občinske uprave občine Oplotnica

Podčetrtek

3342. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Prevalje

3343. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3344. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Prevalje

Ravne na Koroškem

3345. Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
3346. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Rogatec

3347. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec
3348. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogatec, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela

Semič

3368. Program priprave ureditvenega načrta za izkoriščanje v kamnolomu Brezovica (razširitev in sanacija)

Sevnica

3349. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–1990

Šalovci

3350. Odlok o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov
3351. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Šalovci
3352. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3353. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Šalovci
3354. Poročilo Občinske volilne komisije občine Šalovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka v Občini Šalovci – za naselje Dolenci
3355. Poročilo Občinske volilne komisije občine Šalovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka v Občini Šalovci – za naselje Šalovci

Škofja Loka

3356. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine PIA so v nasprotju s spremembami in dopolnitvami srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990
3357. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka
3358. Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe
3359. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1999

Škofljica

3360. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica

Tišina

3369. Odlok o oskrbi z vodo
3370. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Velika Polana

3361. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Velika Polana
3362. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Velike Lašče

3363. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3364. Sklep o podelitvi koncesije

Vitanje

3365. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Vitanje
3366. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za staro trško jedro Vitanje

Vransko

3367. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vransko
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti