Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1999 z dne 10. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1999 z dne 10. 8. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3094. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1995 (RZ95)

MINISTRSTVA

3095. Pravilnik o dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave
3096. Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
3097. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije
3098. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
3099. Pravilnik o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture
3100. Odločba o soglasju k aktu o spremembi akta o ustanovitvi Ustanove Škofijski štipendijski sklad

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

3101. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec
3102. Odlok o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec

Jesenice

3103. Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju Občine Jesenice

Kozje

3104. Statut Občine Kozje

Krško

3105. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu "Raka"

Laško

3106. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 1999
3107. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Laško
3108. Odlok o priznanjih Občine Laško
3109. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov Občine Laško
3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško

Trebnje

3111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
3112. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnega podjetja "Komunala Trebnje"

Zavrč

3113. Statut Občine Zavrč

Zreče

3114. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti