Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1999 z dne 14. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1999 z dne 14. 5. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1752. Zakon o kemikalijah (ZKEM)
1753. Zakon o kemičnem orožju (ZKO)
1754. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki - EIB/III, za gradnjo avtocestnega odseka Vransko-Blagovica (ZSDKEIBA)
1755. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (ZPDKEIBA)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1756. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1757. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
1758. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
1759. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike v Velikem vojvodstvu Luksemburg
1760. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Danski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1783. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1784. Uredba o pridelavi konoplje

MINISTRSTVA

1761. Pravilnik o izvrševanju pripora
1785. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1999
1786. Odredba o veterinarsko-sanitarnih pogojih za uvoz mesa v Republiko Slovenijo
1787. Odredba o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
1788. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Rudarstvo in geotehnologija
1789. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa
1790. Pravilnik o spremembi pravilnika o ocenjevanju znanja, javnih listinah in vodenju evidenc v višjih strokovnih šolah
1791. Pravilnik o spremembi pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
1792. Navodilo za pridobitev dovoljenja Urada Republike Slovenije za zdravila za uvoz zdravil ali medicinskih pripomočkov
1793. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

1762. Odločba, da drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. člena zakona o lokalni samoupravi nista v neskladju z ustavo ter da drugi odstavek 12. člena pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana ni v neskladju z ustavo
1763. Odločba o ugotovitvi skladnosti pravilnika o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev z zakonom o trgovini
1764. Odločba o ugotovitvi, da je četrta alinea prvega odstavka 11. člena zakona o dohodnini v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

1765. Sklep o spremembi sklepa o 12. emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1766. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1999

OBČINE

Brežice

1767. Program priprave spremembe zazidalnega načrta za obrtno ulico v Brežicah

Gorenja vas-Poljane

1768. Sklep o uvedbi samoprispevka
1769. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil izveden dne 25. 4. 1999 v stanovanjski hiši Jeram Franca, Krnice 5
1770. Sklep o uvedbi samoprispevka
1771. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil izveden dne 25. 4. 1999 v stanovanjski hiši Stržinar Rudolfa - pri Belajc, Hlavče njive 9

Grosuplje

1772. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996-2000

Jesenice

1773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov

Komenda

1774. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komenda

Kungota

1775. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 1999

Novo mesto

1776. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Brusnice
1777. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Gabrje
1778. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mali Slatnik
1779. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podgrad
1780. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Uršna sela

Šalovci

1781. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šalovci

Tržič

1782. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

43. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin (MKVNR)
44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BLIPZN)
45. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o mednarodnem cestnem prometu (BCZCP)
46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK)
47. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo (BRFLS)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnega sporazuma
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti