Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1998 z dne 15. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1998 z dne 15. 1. 1998, Kazalo


MINISTRSTVA

114. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
115. Volitve članov Sveta sodnikov za prekrške
116. Navodila in pojasnila za izvedbo volitev članov Sveta sodnikov za prekrške

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

117. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji
118. Sklep o potrditvi delovnega zvezka IGRAJE SKOZI MATEMATIKO
119. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJ JEZIK, TVOJ JEZIK, NAŠ JEZIK, SLOVENSKI JEZIK 5
120. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJ JEZIK, TVOJ JEZIK, NAŠ JEZIK, SLOVENSKI JEZIK 6
121. Sklep o potrditvi učbenika RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
122. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POJMO IN IGRAJMO
123. Sklep o potrditvi učbenika GLASBENI STAVEK, HARMONIJA II
124. Sklep o potrditvi učbenika RAZVOJ PLESA IN BALETA
125. Sklep o potrditvi učnega sredstva - delovnega zvezka IGRAJMO SE MATEMATIKO
126. Sklep o potrditvi učnega sredstva ANGLEŠČINA PO MAVRIČNI BLJIŽNJICI, Preglednica temeljev angleške slovnice
127. Sklep o potrditvi učnega sredstva MAVRIČNE STOPNICE DO ANGLEŠČINE
128. Sklep o potrditvi učnega sredstva SOCIOLOGIJA
129. Sklep o potrditvi učnega sredstva DRUŽBENA ZNANJA
130. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKE NARODNE IN OTROŠKE
131. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 1997

OBČINE

Gorišnica

132. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996
133. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996

Jesenice

134. Ugotovitev, da je mandat elana sveta krajevne skupnosti prešel na naslednjega kandidata glede na število glasov v volilni enoti št. 1 – v KS Sava
135. Ugotovitev, da je mandat elana sveta krajevne skupnosti prešel na naslednjega kandidata glede na število glasov v volilni enoti št. 1 – v KS Ciril Tavčar
136. Ugotovitev, da je mandat elana Občinskega sveta občine Jesenice prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske nacionalne stranke – SNS v volilni enoti št. 2
AAA Zlata odličnost