Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1997 z dne 22. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1997 z dne 22. 12. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3872. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3873. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3874. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3875. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3876. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3877. Odlok o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
3878. Odlok o razrešitvi in imenovanju predsednika Nadzornega odbora Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije
3879. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
3880. Odlok o imenovanju Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
3881. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
3882. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
3883. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
3884. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
3885. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
3886. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport
3887. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije
3888. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za vprašanja invalidov
3889. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3869. Uredba o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
3870. Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1998 za industrijske izdelke
3871. Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1998 za kmetijske in živilske izdelke

MINISTRSTVA

3890. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katere je bilo od 28. 6. 1997 do 10. 10. 1997 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

3891. Odločba o ugotovitvi skladnosti prve alinee prvega odstavka 16. člena zakona o dohodnini z ustavo; o ugotovitvi neskladnosti določb o povračilu stroškov, ki jih je zavezanec imel v zvezi z delom, po 16., 42., 43. in 86.a členu zakona ...
3892. Odločba o razveljavitvi 32. člena pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah
3893. Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o ureditvenem načrtu dela pretežno skladiščno-transportne cone v Rušah
AAA Zlata odličnost