Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1997 z dne 18. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1997 z dne 18. 12. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3760. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3761. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3762. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3763. Uredba o postopku in pogojih za izdajo dovoljenja Vlade Republike Slovenije k prevzemu

MINISTRSTVA

3764. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1998
3765. Odredba o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
3766. Pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
3767. Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino

USTAVNO SODIŠČE

3768. Odločba o ugotovitvi neskladnosti tretjega odstavka 15. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

OBČINE

Novo mesto

3769. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1997
3770. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1998
3771. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto
3772. Odredba o ureditvi prometa v nekaterih naseljih v Mestni občini Novo mesto
3773. Sklep o določitvi cen predšolskih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
3774. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje ...
3775. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v denarju za območje KS Šmarjeta

Semič

3776. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Semič za leto 1997

Sevnica

3777. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krmelj
3778. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Krmelj o izidu glasovanja na referendumu dne za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krmelj
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti