Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1997 z dne 14. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1997 z dne 14. 11. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3371. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-F)
3372. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-C)
3373. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-H)
3374. Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (ZVDP)

Drugi akti

3375. Nacionalni program statističnih raziskovanj (NPSR)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3376. Ukaz o odpoklicu veleposlanika – vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski uniji
3377. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Estoniji
3378. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Norveški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3400. Odločba o imenovanju državnih tožilcev

MINISTRSTVA

3379. Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov

USTAVNO SODIŠČE

3380. Odločba o odpravi 8. člena in dela 10. člena odloka o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997
3381. Odločba o tem, da sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi operativnih del v Ministrstvu za obrambo RS, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, številka 143/1362 z dne 10. 11. 1993, ni začel veljati in se ne sme uporabljati
3382. Odločba o ugotovitvi, da členi 10. do 13. zakona o volitvah predsednika Republike Slovenije niso v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

3401. Sklep o osmi izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom
3402. Sklep o dopolnitvi sklepa o dodatnih pogojih kreditiranja tujine

OBČINE

Cerknica

3383. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
3384. Sklep o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica

Divača

3385. Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Gorenja vas

3386. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Gorenja vas

Gornja Radgona

3387. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče

Grosuplje

3388. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Hodoš-Šalovci

3389. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Hodoš-Šalovci
3390. Odredba o razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Hodoš-Šalovci

Kamnik

3391. Odlok o imenovanju, določitvi in preimenovanju ulic v Občini Kamnik
3392. Odlok o tarifnem sistemu in načinu obračunavanja in plačevanja dobave zemeljskega plina
3393. Odlok o ureditvenem načrtu PN1 – Arboretum Volčji potok
3394. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO-2 Moste

Krško

3395. Odlok o ureditvenem načrtu pokopališče Senovo

Ribnica

3396. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Miklova hiša
3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
3398. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah
3399. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Ribnica
AAA Zlata odličnost