Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1997 z dne 10. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1997 z dne 10. 4. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1138. Zakon o tržni inšpekciji (ZTI)
1139. Zakon o začasnem zatočišču (ZZZat)
1140. Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA)
1141. Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra)

USTAVNO SODIŠČE

1142. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 74. člena zakona o denacionalizaciji

OBČINE

Majšperk

1150. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1996
1151. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 1997
1152. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996
1153. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 1996
1154. Odlok o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk
1155. Sklep o vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in vrednosti povračil za izkoriščanje in rabo pitne vode
1156. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Majšperk
1157. Sklep o izvajaju lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Majšperk

Trebnje

1143. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
1144. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna
1145. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog
1146. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka Šentrupert
1147. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
1148. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje
1149. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje

POPRAVKI

1. Popravek navodila o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij
2. Popravek dveh odlokov o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova in OŠ Tišina
3. Popravek odloka o preimenovanju naselij Breg pri Velikem Gabru, Male Dole pri Šentjurju in Velike Dole pri Šentjurju
4. Popravek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 1996
5. Popravek razpisa rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek
6. Popravek odloka o komunalnih taksah v Občini Videm
AAA Zlata odličnost