Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1996 z dne 20. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1996 z dne 20. 6. 1996, Kazalo


MINISTRSTVA

2083. Pravilnik o ugotavljanju lastnosti zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja
2084. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov za matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja
2085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za obračunavanje obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2086. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o vrstah meril, za katere so obvezne odobritve tipa in overitve
2087. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o rokih, v katerih se redno overjajo etaloni in merila
2088. Pravilnik o meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno napravo za izvajanje nadzora nad delovanjem igralnih avtomatov
2089. Navodilo za preskus tipa in overitve elektronske kontrolne naprave za izvajanje nadzora nad delovanjem igralnih avtomatov

USTAVNO SODIŠČE

2090. Ugotovitev neskladnosti sklepa o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje z zakonom

OBČINE

Dobrepolje

2092. Odlok o grbu in zastavi Občine Dobrepolje

Idrija

2093. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 1996
2094. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Idrija
2095. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
2096. Odlok o oskrbi s pitno vodo
2097. Odlok o dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode

Kranj

2098. Odlok o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj

Laško

2099. Ugotovitev skupnega števila volilnih upravičencev v KS Laško
2100. Ugotovitev skupnega števila volilnih upravičencev v KS Rečica
2101. Ugotovitev skupnega števila volilnih upravičencev v KS Marija Gradec
2102. Ugotovitev skupnega števila volilnih upravičencev v KS Vrh
2103. Ugotovitev skupnega števila volilnih upravičencev v KS Breze
2104. Ugotovitev skupnega števila volilnih upravičencev v KS Rimske Toplice
2105. Ugotovitev skupnega števila volilnih upravičencev v KS Sedraž
2106. Ugotovitev skupnega števila volilnih upravičencev v KS Jurklošter
2107. Ugotovitev skupnega števila volilnih upravičencev v KS Zidani most

Lenart

2108. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990-2000
2109. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart

Ljubljana

2091. Odlok o gospodarskih javnih službah

Novo mesto

2110. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1996

Trebnje

2111. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1996
2112. Ugotovitveni sklep da preneha mandat člana

Videm

2113. Odlok o organizaciji in področjih dela občinske uprave Občine Videm
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti