Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1996 z dne 19. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1996 z dne 19. 4. 1996, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1308. Uredba o dajanju soglasja k cenam storitev tržnic, dimnikarskih in pogrebnih storitev in k cenam parkiranja in varovanja vozil
1309. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje taksa
1310. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)

Sklepi

1233. Sklep o soglasju za odprtje Častnega konzulata Kanade v Ljubljani na čelu s častnim konzulom

MINISTRSTVA

1234. Odredba o spremembi odredbe o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1996
1235. Odredba o spremembi odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije
1236. Odredba o imenovanju strokovnih organizacij oziroma posameznikov za nadzor nad kontrolorji in kontrolnimi organizacijami pri ocenjevanju kakovosti prašičjih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji
1237. Pravilnik o vodenju registra društev
1238. Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
1311. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1312. Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1313. Poročilo o gibanju plač za februar 1996

OBČINE

Beltinci

1240. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o organiziranju javnega podjetja
1241. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dokležovje
1242. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bratonci

Bled

1239. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled

Celje

1243. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1995
1244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Celje
1245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Celje
1246. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter za specialna vozila komunalnih organizacij
1247. Nova višina prispevka investitorjev

Kamnik

1248. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik
1249. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Črna
1250. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Duplica
1251. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Godič
1252. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Kamnik-center
1253. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Kamniška Bistrica
1254. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Komenda
1255. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Križ
1256. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Mekinje
1257. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Moste
1258. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Motnik
1259. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Nevlje
1260. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Novi trg
1261. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Perovo
1262. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Podgorje
1263. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Pšajnovica
1264. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Sela
1265. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Srednja vas
1266. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Šmarca
1267. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju
1268. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Špitalič
1269. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Tuhinj
1270. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Tunjice
1271. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Volčji potok
1272. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Vranja peč
1273. Statutarni sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Zaprice
1274. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Motnik

Kobilje

1275. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1995
1276. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1996
1277. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
1278. Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje

Laško

1279. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1995
1280. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 1996
1281. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško
1282. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče

Mengeš

1283. Sklep o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pospeševanjem denacionalizacijskih postopkov

Metlika

1284. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 1996

Mežica

1285. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Mežica za leto 1995

Mislinja

1286. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 1996

Moravske Toplice

1287. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Prosenjakovci v Krajevni skupnosti Prosenjakovci
1288. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu za naselje Čikečka vas v Krajevni skupnosti Prosenjakovci
1289. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu za naselje Pordašinci v Krajevni skupnosti Prosenjakovci
1290. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu za naselje Središče v Krajevni skupnosti Prosenjakovci
1291. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Ivanjševci v Krajevni skupnosti Prosenjakovci
1292. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu za naselje Berkovci v Krajevni skupnosti Prosenjakovci
1293. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu za Krajevno skupnost Motvarjevci

Ptuj

1294. Razpis volitev v svete mestnih in primestnih četrti v Mestni občini Ptuj

Ravne-Prevalje

1295. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1995
1296. Odlok o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1996
1297. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja
1298. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne-Prevalje
1299. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Ravne-Prevalje

Ribnica

1300. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1995

Šentjur pri Celju

1301. Poročilo o izidu lokalnih volitev 31. marca 1996

Tržič

1302. Poslovnik Občinskega sveta občine Tržič

Velike Lašče

1303. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996
1304. Sklep o spremembi pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Velike Lašče

Zavrč

1305. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1995
1306. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Zavrč

Žalec

1307. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti