Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1995 z dne 7. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1995 z dne 7. 7. 1995, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1848. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1915. Uredba o kriterijih za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost v letih 1995 in 1996
1916. Uredba o spremembi uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1917. Uredba o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa

Sklepi

1849. Sklep o odprtju generalnega konzulata Republike Slovenije v Splitu
1850. Sklep o soglasju za odprtje generalnega konzulata Republike Hrvaške v Mariboru
1918. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
1919. Sklep o spremembi višine cestnine

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1851. Navodilo za kakovost in nadzor kakovosti tolčenca za gramozno gredo železniških tirov
1852. Navodilo o pripravi ocen ogroženosti
1853. Poročilo o rasti življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za junij 1995
1920. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1995

USTAVNO SODIŠČE

1854. Odločba o razveljavitvi določbe drugega odstavka 60. člena zakona o visokem šolstvu

SODNI SVET

1855. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1856. Sklep o potrditvi učbenika Kemija - zakonitosti in uporaba, ki so ga napisali P. W. Atkins, M. J. Clugston, M. J. Frazer, R. A. Y. Jones in prevedla prof. dr. Aleksandra Kornhauser in dr. Saša A. Glažar
1857. Sklep o potrditvi učbenikov in delovnih zvezkov, Kontaktsprache 1., 2., 3., 4., ki sta ga napisali Divna Kern-Francetič, Maja Hausler
1858. Sklep o potrditvi učbenika, Matematika - odvod, integrali, ki ga je napisal Peter Legiša
1859. Sklep o potrditvi učbenika, Mladi kitarist I., šola za klasično kitaro, ki ga je napisal Tomaž Šegula
1860. Sklep o potrditvi učbenika, 99+1 naj skladbic za klavir, ki ga je napisala Ladislava Gregl
1861. Sklep o potrditvi učbenika, Začetna šola za orgle, ki ga je napisala Ema Zapušek
1862. Sklep o potrditvi učbenika, Računovodstvo - vaje, ki ga je napisala skupina avtorjev B. Kolarič, A. Gerečnik, A. Sovinc
1863. Sklep o potrditvi učbenika, Poslovna matematika I. del, ki ga je napisal Jože Andrej Čibej
1864. Sklep o potrditvi učbenika, Zwischen den Zillen - med vrsticami, ki ga je napisala skupina avtorjev K. Lapajne, S. Kuntner, E. Stransky
1865. Sklep o potrditvi učbenika, Matematika - kombinatorika, verjetnostni račun, statistika, ki ga je napisal Jože Andrej Čibej
1866. Sklep o potrditvi učbenika, Matematika - kompleksna števila, eksponentna funkcija in logaritem, merjenje v geometriji, ki ga je napisal Peter Legiša
1867. Sklep o potrditvi učbenika, Matematika - vektorji, potence in koreni, kvadratna funkcija, ki ga je napisal Peter Legiša
1868. Sklep o potrditvi učbenika, Matematika za dveletne poklicne šole, ki sta ga napisala T. Uran, A. Kuzman
1869. Sklep o potrditvi učbenika, Obča geografija, ki so ga napisali B. Drobnjak, M. Klemenčič, J. Kunaver, F. Lovrenčak, M. Luževič, M. Pak, J. Senegačnik
1870. Sklep o potrditvi učbenika Biologija 7, ki ga je napisala Tatjana Kordiš
1871. Sklep o potrditvi učbenika Poznavanje tekstilij I, Vlakna, ki ga je napisala Maja Jug
1872. Sklep o potrditvi učbenika Analizna kemija, Fizikalno-kemijska analiza, eksperimentalni del, ki sta ga napisala Jelka Sodja Božič in Marko Klasinc
1873. Sklep o potrditvi učbenika C, C+ in C za okolje oken, ki ga je napisala Krista Rizman
1874. Sklep o potrditvi učbenika Zbirka nalog iz osnov elektrotehnike I, ki sta ga napisala Rado Logonder, Srečko Simovič
1875. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika Sociologija - Gradivo za srednje šole, ki so ga napisali Andreja Barle Lakota in drugi
1876. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika Nuovo progetto lettura 1., ki so ga napisali Daniela Bertocchi, Luciana Brasca, Silvana Citterio, Edoardo Lugarini, Gabriella Raviazza, La Nuova Italia, Firence
1877. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika Nuovo progetto lettura 2., ki so ga napisali Daniela Bertocchi, Luciana Brasca, Silvana Citterio, Edoardo Lugarini, Gabriella Raviazza, La Nuova Italia, Firence
1878. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika Nuovo progetto lettura 3., ki so ga napisali Daniela Bertocchi, Luciana Brasca, Silvana Citterio, Edoardo Lugarini, Gabriella Raviazza, La Nuova Italia, Firence
1879. Sklep o potrditvi učbenika Harmonija I. del (diatonika), ki ga je napisal Janez Osredkar
1880. Sklep o potrditvi učbenika Mladi kitarist II - Tehnične vaje in etude za 3. in 4. razred glasbene šole, ki ga je napisal Tomaž Šegula
1881. Sklep o potrditvi učbenika Šola za orgle I., ki ga je napisala Angela Tomanič
1882. Sklep o potrditvi učbenika Šola za orgle II., ki ga je napisala Angela Tomanič
1883. Datum nastopa in dela notarja
1884. Aneks št. 5 h kolektivni pogodbi grafične, časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 13/91, 39/93, 45/94, 57/94 in 76/94)
1885. Aneks št. 6 h kolektivni pogodbi grafične, časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 13/91, 39/93, 45/94, 57/94 in 76/94)
1921. Ugotovitveni sklep izhodiščne plače za prvi tarifni razred

OBČINE

Beltinci

1886. Sklep o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe v Občini Beltinci v letu 1995
1887. Ugotovitev, da je mandat članov Občinskega sveta občine Beltinci prešel na naslednjega kandidata iz liste Slovenskih krščanskih demokratov - SKD
1888. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Beltinci prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenskih krščanskih demokratov - SKD

Črnomelj

1889. Statut Občine Črnomelj
1890. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnegta plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990

Gornji Petrovci

1891. Odlok o delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Gornji Petrovci

Hodoš-Šalovci

1892. Statut Občine Hodoš-Šalovci
1893. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta občine Hodoš-Šalovci

Jesenice

1894. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice

Kamnik

1895. Statut Občine Kamnik

Kočevje

1896. Statut Občine Kočevje

Medvode

1897. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov - Združena lista socialnih demokratov v 3. volilni enoti
1898. Ugotovitev, da je mandat občinske svetnice prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov - Nestrankarska lista v 1. volilni enoti

Moravske Toplice

1899. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Murska Sobota

1900. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1995

Rogaška Slatina

1901. Sklep o razglasitvi zbirke grafičnih listov od XVI. - XIX. stoletja za kulturni spomenik

Rogatec

1902. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 1995

Slovenske Konjice

1903. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1995
1904. Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta Golič
1905. Odlok o varovanju območja izvira pitne vode zajetja Skrbinšek Konjiška vas

Šmarje pri Jelšah

1906. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Šmarje pri Jelšah za leto 1995

Turnišče

1907. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Turnišče

Velike Lašče

1908. Sklep o podrobnejši organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče
1909. Sklep o podaljšanju veljavnosti odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč

Vojnik

1910. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi
1911. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delu katastrske občine Loka
1912. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Vojnik - cona 10 b
1913. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik - kare 8,9

Zreče

1914. Odlok o začasni ureditvi parkiranja v Občini Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti