Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1994 z dne 16. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1994 z dne 16. 2. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

310. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah
311. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju

Drugi akti

312. Uredba o izdaji obveznic za odkup terjatev do Iraka, Kube in Ljudske Republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena
313. Uredba o dopolnitvi odredbe o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

314. Odredba o obliki obveznic Republike Slovenije za odkup terjatev do Iraka, Kube in Ljudske Republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena
315. Odredba o drugi izdaji enomesečnih zakladnih menic na ime
316. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
317. Sklep o določitvi višine cestnine za cestni predor Karavanke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

318. Pravilnik o zakupih kmetijskih zemljišč in kmetij

OBČINE

Celje

319. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih preiskavah na območju občine Celje za leto 1994

Grosuplje

320. Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa Magdalenske gore in podružnične cerkve sv. Magdalene za kulturna in zgodovinska spomenika
321. Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa Stične za kulturni in zgodovinski spomenik

Kranj

322. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v občini Kranj za leto 1994

Ljutomer

323. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanoviti javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

Šentjur pri Celju

324. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Šentjur pri Celju

Tržič

325. Odlok o javnem redu in miru v občini Tržič

Žalec

326. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec
AAA Zlata odličnost