Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1994 z dne 13. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1994 z dne 13. 7. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1696. Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1697. Sklep o oprostitvi plačila cestne pristojbine za motorna tovorna vozila, registrirana v Republiki Italiji

USTAVNO SODIŠČE

1698. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 76. člena zakona o socialnem varstvu
1699. Odločba o ugotovitvi, da določbe 54. člena uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja niso v neskladju z ustavo in zakonom

OBČINE

Celje

1700. Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Celje

Hrastnik

1701. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Hrastnik

Kamnik

1702. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1703. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Kočevje

1704. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Kočevska Reka
1705. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P 5

Ljutomer

1706. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta Zavoda za kulturo in izobraževanje Ljutomer
1707. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer za leto 1994

Murska Sobota

1708. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Zenkovci, za naselje Zenkovci

Slovenske Konjice

1709. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Resnik
1710. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju celotne Krajevne skupnosti Resnik, ki je bil izveden 29. 5. 1994

Tržič

1711. Spremembe pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Vrhnika

1712. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

58. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Poljsko
59. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju
60. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju
61. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribištvu
62. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah
63. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah
64. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti

Vlada Republike Slovenije

65. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o ukinitvi vizumov za diplomatske in službene potne liste
66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti