Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1994 z dne 31. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1994 z dne 31. 5. 1994, Kazalo


Urad predsednika Republike Slovenije

1227. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1244. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu

Sklepi

1228. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostnih pokojnin osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
1229. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
1245. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1230. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
1231. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja razvojnih projektov izumiteljev
1232. Merila in postopki za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov
1233. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 12. 3. 1994 do 8. 4. 1994 dano dovoljenje, da smejo v promet

USTAVNO SODIŠČE

1234. Odločba o ugotovitvi, da določbe 32. člena carinskega zakona niso v neskladju z ustavo
1235. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Izola za obdobje 1986-1990 in odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Marina v Izoli
1236. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 1. člena navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
1237. Odločba o ugotovitvi, da določba prvega odstavka 49. člena zakona o delavcih v državnih organih ni v neskladju z ustavo
1238. Odločba o oceni ustavnosti in zakonitosti 22., 236., 115., 179., 37., 105., 150., 164., 166., 167., 168. točke I. poglavja odloka o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin in dela točke IV. odloka o razpisu referenduma za ustanovitev občin
1239. Odločba o razveljavitvi 73. točke I. poglavja odloka o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 22/94), ki določa referendumsko območje za ustanovitev občine Koper

OBČINE

Ljutomer

1240. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Cven za naselja Cven, Mota, Spodnje Krapje in Zgornje Krapje

Murska Sobota

1241. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šalovci

Škofja Loka

1242. Sklep o uvedbi samoprispevka
1243. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu Krajevne skupnosti Poljane (za vasi Hotovlja - h. št. 1-9 in 12- Smoldno vse h. št.- Poljane - h. št. 32 in Vinharje - h. št. 2, 5, 6, 8, in 10), ki je bil izveden 18.5.1994 v prostorih KS Poljane

POPRAVKI

1. Popravek zakona o Radioteleviziji Slovenija
AAA Zlata odličnost