Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1993 z dne 24. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1993 z dne 24. 7. 1993, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1726. Uredba o načinu oblikovanja cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
1727. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
1728. Uredba o načinu in postopku oblikovanja cen dnevne oskrbe v javnih socialnovarstvenih zavodih

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1729. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza vozil, njihovih delov in pribora po znižani carinski stopnji
1730. Odredba o določitvi višine nadomestila za pokrivanje razlike v ceni ribeza
1731. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1993
1732. Odškodninski cenik o spremembah odškodninskega cenika za povračilo škode na ribah
1733. Statut Prešernovega sklada
1746. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vlaganju listin v carinskem postopku

USTAVNO SODIŠČE

1734. Odločba o odpravi nekaterih določb odredbe IS SML o določitvi najvišjih cen in sklepa o ustavitvi postopka za oceno ust. in zak. odredbe o določitvi najvišjih cen
1735. Odločba o razveljavitvi določb 17.a člena zakona o financiranju javne porabe
1736. Sklep o zadržanju izvrševanja tretjega odstavka 51. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in o zavrnitvi predloga za zadržanje izvrševanja besedila za vejico v predzadnji in zadnji vrstici drugega odstavka 48.b člena ter petega in šestega odstavka 48.b člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
1737. Odločba o razveljavitvi 49. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1738. Odločba o ugotovitvi, da določbe 29., 30. in 32. člena odloka Skupščine občine Grosuplje o obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov na območju občine Grosuplje niso v neskladju z ustavo in zakonom
1739. Odločba o razveljavitvi 34. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Tržič za območja izven ureditvenih območij naselij

OBČINE

Kranj

1740. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990
1741. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje
1742. Pravilnik o dodeljevanju sredstev stanovanjskega sklada občine Kranj

Lendava

1743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristojnostih zborov Skupščine občine Lendava

Ljutomer

1744. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in izobraževanje v občini Ljutomer
1745. Sklep o ukinitvi javnega dobra
AAA Zlata odličnost