Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1991 z dne 16. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1991 z dne 16. 8. 1991, Kazalo


Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

410. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah
411. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
412. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah, nižjih glasbenih šolah in v domovih za učence osnovnih šol
413. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v srednjih šolah
414. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v domovih za učence srednjih šol
415. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju v vzgojnoizobraževalnih zavodih

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

416. Odredba o spremembi odredbe o določitvi cen jedilnega olja, sladkorja, jedilne soli, masti in pralnih praškov iz republiških blagovnih rezerv
417. Odredba o določitvi cen surovega olja iz republiških blagovnih rezerv
418. Odredba o določitvi cen zmrznjenega svinjskega kareja iz republiških blagovnih rezerv
419. Odredba o določitvi organizacij za opravljanje pregledov čolnov notranje plovbe
420. Spremembe in dopolnitve pregleda stopenj občinskih prispevkov za zdravstveno varstvo iz bruto osebnega dohodka v letu 1991 (Uradni list RS, št. 1/91, 3/91, 4/91, 5/91, 7/91, 8/91, 9/91, 10/91, 12/91, 13/91, 16/91, 18/91, 21/91, 24/91,4/91)
421. Dogovor o usklajevanju davčne politike v letu 1991

OBČINE

Brežice

422. Odlok o krajevni taksi v občini Brežice
423. Odlok o komunalnih taksah v občini Brežice
424. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o kriterijih za usmerjanje sredstev za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice
425. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi organa za sprejem ukrepov neposredne kontrole cen
426. Odločba o uvedbi komasacijskega postopka
427. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih in samostojnih strokovnih službah skupščine in Izvršnega sveta občine Brežice
428. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas
429. Odlok o organiziranju javnega podjetja

Cerknica

430. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov za veterinarsko higiensko službo v občini Cerknica

Grosuplje

431. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Grosuplje
432. Odredba o spremembi tarif za plačevanje dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Grosuplje

Logatec

433. Dolgoročni plan občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1990

Slovenske Konjice

434. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Slovenske Konjice
435. Odlok o krajevni taksi
436. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju naselij: Brezje, Bezina, Vešenik, Gabrovlje, Dobrava pri Konjicah, Zgornja Pristava, Polene, Spodnje Grušovje, Nova vas, Konjiška vas, Tolsti vrh, Škedenj in Stare Slemene
437. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju naselij: Koroška vas, Zreče, Podeški vrh, Resnik, Križevec in Skomarje
438. Sklep o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov občine Slovenske Konjice za leto 1990
439. Odločba o razglasitvi trajno varovalnih gozdov

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Skupna deklaracija ministrske trojke Evropske skupnosti in predstavnikov vseh strani, neposredno vpletenih v jugoslovansko krizo
2. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o opazovalni misiji v Jugoslaviji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti