Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1991 z dne 20. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1991 z dne 20. 12. 1991, Kazalo


Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

1277. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1278. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1279. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije oktobra 1991
1280. Sklep o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov
1330. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1281. Kolektivna pogodba za poklicne novinarje

OBČINE

Brežice

1282. Odlok o grbu občine Brežice
1283. Odlok o davkih občanov za leto 1992
1284. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Brežice v I. trimesečju 1992
1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih, samostojni upravni organizaciji in samostojnih strokovnih službah Skupščine in Izvršnega sveta občine Brežice
1286. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnega podjetja

Celje

1287. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah občine Celje
1288. Odlok o določitvi in imenovanju nove ulice v naselju Celje
1289. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1290. Odlok o zazidalnem načrtu za razdelilno transformatorsko postajo Vojnik in o lokacijskih načrtih za priključne visokonapetostne vode

Grosuplje

1291. Odredba o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za deponijo komunalnih odpadkov Stehan
1292. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Račna
1293. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v Krajevne skupnosti Račna

Kočevje

1294. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Kočevje
1295. Sklep o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Kočevje

Litija

1296. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Litija

Ljubljana-Bežigrad

1297. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Bežigrad

Sevnica

1298. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1299. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini Sevnica

Šmarje pri Jelšah

1300. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pristava
1301. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka Krajevne skupnosti Pristava
1302. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tinsko
1303. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tinsko
1304. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Virštanj
1305. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Virštanj
1306. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zagorje
1307. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zagorje
1308. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zibika
1309. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zibika
1310. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Bistrica ob Sotli
1311. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Buče
1312. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dobovec
1313. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Donačka gora
1314. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kostrivnica
1315. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kozje
1316. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kristan vrh
1317. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Lesično
1318. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mestinje
1319. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Osredek
1320. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vinski vrh
1321. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podčetrtek
1322. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podsreda
1323. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Polje ob Sotli
1324. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Rogaška Slatina
1325. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Rogatec
1326. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Sladka gora
1327. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Stojno selo
1328. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem
1329. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah
AAA Zlata odličnost