Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta www.uradni-list.si

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti med družbo Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. o. o. (v nadaljevanju: upravljavec oziroma prodajalec) in uporabniki oziroma kupci na spletnem mestu www.uradni-list.si. Z uporabo spletnega mesta www.uradni-list.si vsak uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

II. SPLETNA TRGOVINA

Registracija

2. člen

Za nakup v spletni trgovini se morajo uporabniki registrirati. Vsak uporabnik ob registraciji na elektronski naslov, ki ga navede, prejme obvestilo s potrditvijo registracije in lahko začne z nakupovanjem.

Postopek naročila

3. člen

Postopek nakupa se izvede, kot je opisano pri nakupovanju v spletni prodajalni. S potrditvijo naročila je kupec seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletnega mesta www.uradni-list.si/knjigarna.

4. člen

Naročilo, ki ga odda kupec, pomeni sklenjeno pogodbo in zavezuje prodajalca in kupca. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca in je kupcu dosegljivo na sedežu prodajalca oziroma po pošti.

Naročilo uporabnika, oddano preko spletne trgovine, je podlaga za pripravo ustreznega računa ali odpremo blaga s plačilom po povzetju ali s plačilno kartico, odvisno od načina plačila, ki ga je izbral kupec.

Račun o opravljenem plačilu kupnine kupec prejme po pošti skupaj z naročenim blagom.

Plačilna sredstva

5. člen

Prodajalec sprejema naslednja plačilna sredstva:

 • Plačilo po povzetju
 • Plačilo po predračunu (pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost)
 • Plačilne kartice:
  • Maestro
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Debit

Plačilo po povzetju

Naročilo je mogoče prevzeti osebno na sedežu prodajalca oziroma po povzetju.

Ob naročilu po povzetju kupec plača kupnino dostavljavcu Pošte Slovenije ob prevzemu. Pošta Slovenije za posredovanje plačila kupcu zaračunava provizijo po svojem ceniku. Prodajalec na ta znesek nima vpliva, saj ga določa Pošta Slovenije.

Plačilo po predračunu

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko plačajo blago po predračunu. Po oddaji naročila, kupec prejme predračun po e-pošti. Po prejemu plačila predračuna, prodajalec preda naročilo v obdelavo.

Plačilne kartice

Nakup je mogoče plačati s plačilnimi karticami Maestro, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit. V koraku izbire plačilnega sredstva kupec iz menija plačilnih kartic izbere vrsto plačilne kartice. Po oddaji naročila je preusmerjen v varno okolje za plačevanje s plačilnimi karticami. Kupec vpiše imetnika kartice, številko kartice, kodo CVC (trimestna številka na hrbtni strani kartice v prostoru za podpis) in veljavnost kartice.

Za nekatere kartice je treba vpisati še dodatno 8-mestno številko SecureCode oz. Passcode, ki jo kupec ustvari s pomočjo prenosnega čitalnika. Številka kreditne kartice se za prihodnja naročila ne shrani. Ob ponovnem nakupu jo je treba vpisati ponovno. V primeru nepooblaščene uporabe kreditne kartice pri nakupu naj se kupec ravna po navodilih, ki jih določa izdajatelj kreditne kartice, ter nemudoma obvesti prodajalca. Ta način lahko izbere kupec, ki nakup opravlja kot fizična ali pravna oseba.

Naročilo in način plačila za kupce iz tujine

Naročila lahko dostavimo v tujino, dodatni stroški pa se obračunajo glede na stroške dostave v tujino izbranega poštnega ponudnika. V primeru dostave naročila v tujino vam svetujemo, da nas kontaktirate na naslov: prodaja@uradni-list.si.

Kupci iz tujine lahko plačajo s plačilnimi karticami Maestro, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit. Zaradi določenih posebnosti tujih naslovov naj kupci daljše naslove izpolnijo v posebno okno, namenjeno komentarju. S tem se preprečijo nepotrebne nejasnosti o naslovu in bo pošiljka dostavljena na pravi naslov bivališča.

Podatki za nakazila iz tujine:

Naziv in naslov banke: NLB d. d., Ljubljana
Imetnik računa: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. o. o.
IBAN (International Bank Account Number): 02922-0011569767
Koda SWIFT oz. BIC: LJBASI2X

Oblikovanje cen

6. člen

Vse cene artiklov v spletni trgovini so v evrih in že vključujejo DDV. Cene veljajo na dan oddaje naročila oziroma do preklica. Do plačila celotne kupnine ostane blago last prodajalca.

Odprema blaga

7. člen

Blago, ki je ob delavnikih naročeno do 11. ure, se odpremi isti dan, sicer pa se odpremi najpozneje naslednji delovni dan.

Blago, ki je naročeno po predračunu, se odpremi takoj, ko prodajalec prejme plačilo predračuna.

Navedeno ne velja za blago, naročeno v prednaročilu. To blago se odpremi najpozneje naslednji delovni dan po izidu. Dobava naročila je odvisna od ponudnika poštnih storitev. Blago, naročeno v spletni trgovini www.uradni-list.si/knjigarna, dostavlja Pošta Slovenije. Kupcem se zaračuna poštnina po veljavnem ceniku. Kupec je seznanjen s stroškom poštnine pred potrditvijo naročila.

Za spletni nakup v vrednosti najmanj 130,00 EUR se poštnina ne zaračunava.

Reklamacija

8. člen

Če kupec prejme poškodovano blago, je dolžan o tem obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema blaga. Poškodovano blago mora vrniti prodajalcu, prodajalec pa mu je dolžan najpozneje v treh dneh od prejema blaga poslati ustrezno blago. Če kupec uveljavlja garancijo osebno na naslovu prodajalca, mu je prodajalec dolžan takoj zamenjati poškodovano blago, če je reklamacija upravičena.

Odstop od naročila in vračilo blaga

9. člen

Kupec lahko brez dodatnih pojasnil odstopi od naročila v 15 dneh od prejema blaga, o čemer obvesti prodajalca na elektronski naslov prodaja@uradni-list.si ali po pošti na naslov podjetja. Prejeto blago mora kupec vrniti prodajalcu nepoškodovano v 15 dneh od obvestila o odstopu od pogodbe s priporočeno pošiljko. Ob vračilu blaga mora kupec posredovati: osebne podatke, številko tekočega računa in kopijo računa. Stroške vračila blaga nosi kupec.

Prodajalec bo kupcu v 14 dneh od prejema blaga vrnil celotno plačano kupnino.

Če kupec v roku, v katerem lahko odstopi od pogodbe, prodajalcu vrne blago, se šteje, da je odstopil od pogodbe tudi, če ni podal posebne izjave o odstopu od pogodbe.

III. IZJAVA O ZASEBNOSTI

10. člen

Upravljavec zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, osebno ime, domači ali službeni naslov ali telefonska številka. Upravljavec zbira in uporablja osebne podatke za pravilno izvajanje spletnega mesta. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. Upravljavec se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Upravljavec lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba zanj lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov posameznika nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

11. člen

Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Vsi občutljivi podatki, ki se uporabljajo pri plačevanju s kreditno kartico preko spleta, se prenašajo po zavarovanih poteh (SSL-protokol).

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščena nobena škodljiva programska oprema (npr. virusi, trojanski konji, t. i. mallware ali spyware).

12. člen

Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov prodaja@uradni-list.si ali na naslov podjetja zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Upravljavec bo najpozneje v 15 dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski poštni naslov.

13. člen

Upravljavec lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno s spletnega mesta www.uradni-list.si, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

IV. AVTORSKE PRAVICE

14. člen

Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh spletnega mesta www.uradni-list.si so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine upravljavca. Informacije in gradiva, prikazane na tem spletnem mestu, je mogoče naložiti z mreže za osebno domačo rabo uporabnika, pri čemer le-ta ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.uradni-list.si za kakršne koli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Omejitve uporabe gradiv ne veljajo za Uradni list Republike Slovenije in v njem objavljene vsebine.

V. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

15. člen

Upravljavec se bo trudil za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti upravljavec niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno s tistimi, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge opreme, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

Upravljavec ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

VI. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vse morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

17. člen

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.uradni-list.si. Upravljavec lahko spremeni splošne pogoje kadarkoli, pri čemer pa bo o nameravani spremembi splošnih pogojev in bistvenih spremembah obvestil vse registrirane uporabnike vsaj 15 dni pred uveljavitvijo sprememb.