Znamka, njen ugled in varstvo

Zbirka: Scentia Iustitia 13
Avtor/ji: dr. Dunja Jadek Pensa
Koda: 101024
Leto izdaje: 2009
Založba: Uradni list RS
Format: 15 x 23 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 272
ISBN: 978-961-204-423-7
Ocena:
Artikla ni več v prodaji.

Z blagovnimi in storitvenimi znamkami se kot potrošniki srečujemo na vsakem koraku. Pomenijo kažipot za oceno kakovosti blaga ali storitve, potrošniki pa jih navadno ločimo po njihovi prepoznavni zunanji podobi: znaku, sliki ali obliki. 

A kaj se zgodi, ko sta si dva znaka tako zelo podobna, da ju je težko ločiti, sploh če gre za blago sorodne vrste? Ker blagovne znamke blagu ali storitvi dodajajo vrednost, s tem pa vplivajo na prepoznavnost lastnika znamke, je njihova zaščita nujna. Prav tako je zaščita nujna zaradi velikih finančnih vlaganj v promocijo in razvoj blagovne znamke. 

Vrhovna sodnica dr. Dunja Jadek Pensa je svoje sodniške izkušnje iz prava intelektualne lastnine združila z družbeno-ekonomskim pomenom znamke. V knjigi podrobno pojasni pojem, značilnosti in funkcije znamke, ki so podlaga za poglavje o pravnem pojmu znamke, ki vključuje tako domačo kot tujo pravno ureditev tega instituta. Znamke z ugledom imajo v knjigi posebno mesto, zato se jih loti prek pravne analize odmevnih sodnih primerov, sicer pa na vse znamke gleda v luči pravnega varstva, ki ga pri nas zagotavlja Zakon o intelektualni lastnini. 

Zakonodaja znamke oziroma njihove lastnike varuje pred razvrednotenjem, kljub temu pa prepušča sodnikom pomembno vlogo, da z odločanjem v konkretnih primerih razvijajo ta vedno bolj pomemben pravni segment. Zato je knjiga Znamka, njen ugled in varstvo pomemben pripomoček pri iskanju odgovorov na vrsto vprašanj, na katera zakonodajalec še ni konkretno odgovoril.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano