Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

neuradno prečiščeno besedilo, z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1)
Koda: 101678
Leto izdaje: 2013
Založba: Uradni list RS
Format: 14 x 20 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 96
ISBN: 978-961-204-502-9
Ocena:
Artikla ni več v prodaji.

Ustava Republike Slovenije je uvedla lokalno samoupravo kot pravno sistemsko institucijo in jo opredelila kot eno od svojih temeljnih demokratičnih načel. Funkcionalno sestavino lokalne samouprave urejata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o financiranju občin, poleg njiju pa jo urejajo še področni zakoni, s katerimi so natančneje določene pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma občin.

Zakon o lokalni samoupravi ureja poleg območja in delov občin ter organov občin predvsem izvirne naloge občine. Na deklarativen način določa naloge, ki jih opravljajo občine in so podrobno urejene s predpisi občine ali zakonom. Zakon določa pogoje, razloge in način prenosa državnih nalog v opravljanje občinam, prav tako pa je dal občinam tudi položaj oseb javnega prava s pravico posedovati vse vrste premoženja, jih pridobivati in z njimi razpolagati. 

Knjiga vključuje tudi Zakon o financiranju občin, v katerem je določen sistem financiranja tistih nalog, ki jih občinam nalagajo zakoni in so jih te dolžne opravljati v korist svojih občanov. Sicer pa so z zakonom določeni tudi avtonomni viri financiranja nalog, ki jih občine urejajo s svojimi predpisi samostojno.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano