Zakon o prekrških (ZP-1)

neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili Suzane Gril in Rafaela Viltužnika
Koda: 102123
Leto izdaje: 2016
Založba: Uradni list RS
Format: 14 x 20 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 292
ISBN: 978-961-204-604-0
Ocena:
Cena: 56,00 €

V Uradnem listu RS, št. 32/2016 z dne 6. maja 2016, je bila objavljena že deseta novela Zakona o prekrških – ZP-1J, ki je začela veljati 6. novembra 2016.

Novela, ki obsega okrog 40 členov, prinaša nekaj bistvenih novosti ter uvaja nov, za učinkovitost postopka zelo pomemben institut oziroma ukrep, to je nadomestni zapor, ki bo nadomestil z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije (št. U-I-94/13 z dne 2. 10. 2014) odpravljen uklonilni zapor. Novela bistveno posega tako na področje materialnopravnih kot tudi procesnopravnih določb

Med pomembnejšimi spremembami zakona so zlasti:

– uveljavitev določb, ki bodo omogočale izrekanje t. i. administrativnih sankcij pravnim osebam v primeru regulatornih prekrškov,
– uvedba napovedi zahteve za sodno varstvo v hitrem postopku o prekršku,
– širitev teritorialne veljave ZP-1 in nekaterih materialnih predpisov tudi na pripadnike Slovenske vojske, policije in druge uradne osebe na misijah v tujini,
– prenova sistema obročnega plačila globe in postopka v zvezi z nadomestitvijo globe z delom v splošno korist,
– prenovitev instituta zastaranja,
– uskladitev določb, ki se nanašajo na mladoletne storilce prekrškov z določbami Kazenskega zakonika,
– uveljavitev sprememb v postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in odločanja o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljena,
– uvedba možnosti posega v tajnost pisem in drugih občil v primerih pregona hujših prekrškov ter pologa varščine z negotovinskim plačilnim sredstvom,
– možnost posega v pravnomočno odločitev glede odločitve o stroških postopka,
– določitev pravice do povrnitve neupravičeno plačane globe osebam, ki jim je bila v postopku o prekršku pravnomočna odločba oziroma sodba ali sklep o prekršku spremenjena, odpravljena ali razveljavljena in postopek zoper njo pravnomočno ustavljen zaradi zastaranja,
– določitev pravne podlage za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za upravljanje z evidencami prekrškovnih organov pri Ministrstvu za pravosodje.

Poleg zadnjih sprememb in dopolnitev, določenih z novelo ZP-1J, ki so v neuradno prečiščenem besedilu zakona označene polkrepko, avtorja Suzana Gril in Rafael Viltužnik v uvodnih pojasnilih predstavita bistvene spremembe posameznih novel od sprejetja ZP-1 pa do danes.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti