Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom mag. Sabine Jereb

Koda: 102269
Leto izdaje: 2018
Založba: Uradni list RS
Format: 14 x 20 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 228
ISBN: 978-961-204-643-9
Ocena:
Cena: 53,00 €

Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija 2018 in nadomešča Zakon o graditvi objektov, predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema graditve objektov.

Rdeča nit novega zakona je integracija postopkov, tako zakon prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, a tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje.

Druge bistvene novosti Gradbenega zakona:

  • soglasja so prekvalificirana v mnenja, ki so podlaga za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.
  • S ciljem krepitve pravne varnosti investitorjev zakon zavezuje tudi k podajanju nezavezujočih informacij pred začetkom upravnih postopkov,
  • hkrati uzakonja nov pravni institut zavezujoče opcijske predodločbe, ki predstavlja modificirano obliko nekdanjega lokacijskega dovoljenja. Obseg objektov se širi na druge gradbene posege, ki niso niti stavbe niti gradbeni inženirski objekti, spreminjajo se tudi pogoji za začetek gradnje in obseg gradenj, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.
  • Z novo obvezno fazo prijave začetka gradnje zakon omogoča preventivno delovanje pristojnih inšpekcij v času gradnje in po načelu delitve inšpekcijskih nalog spreminja pristojnosti inšpekcijskih služb.
  • Dopolnjujejo se naloge in odgovornosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca.
  • Regulacijo dejavnosti izvajalcev v Gradbenem zakonu z urejanjem dejavnosti projektantov in nadzornikov ter reguliranih poklicev na tem področju dopolnjuje tudi novi Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.
  • Delno se spreminja in dopolnjuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja,
  • postopek izdaje uporabnega dovoljenja pa se, upoštevajoč načelo krepitve odgovornosti udeležencev pri graditvi, bistveno poenostavlja.
  • Uvajajo se dopustna manjša odstopanja med gradnjo, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, poleg tega zakon v prehodnih določbah uvaja več možnosti legalizacije objektov, med drugim tudi legalizacijo objektov daljšega obstoja, zgrajenih pred 1. januarjem 1998.

Obdobje do začetka uporabe zakona je poleg seznanitve z novostmi na tem področju namenjeno predvsem pripravi podzakonskih predpisov in prilagoditvam, ki so potrebne za učinkovito izvajanje zakona.

O avtorici

 
Mag. Sabina Jereb je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica pravnih znanosti. Zaposlena je kot sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer se že vrsto let ukvarja s pripravo zakonodaje na področju graditve objektov. Aktivno je sodelovala tudi pri pripravi novega Gradbenega zakona.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti